Domov Skupna kmetijska politika 2023-2024

Skupna kmetijska politika 2023-2024

 

V okviru Skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027 in 60. obletnice SKP (leta 2022) bo projekt Zdravje v naših rokah ponudil informacije o SKP na način, ki ga bo lahko razumel vsak državljan. Zdravje (zdrava lokalna hrana) je dobesedno v rokah kmetov in v rokah vsakega od nas (je naša odgovornost). Kot državljani imamo možnost izbrati kakovostno, zdravo hrano lokalnih kmetov ali MSP (malo in srednje velike podjetja) in vplivati na njihovo gospodarsko rast. Glavni cilj projekta je zagotoviti informacije o koristih SKP za vsakega državljana in podpori, ki jo nudi kmetom in MSP pri lokalni proizvodnji in prodaji. SKP deležnikom omogoča razvoj različnih vrst kmetij ali MSP, njihovo diverzifikacijo, zaposlovanje in proizvodnjo kakovostne hrane, ki si jo državljani lahko privoščimo. Vsebine bodo oblikovane na poljuden, zanimiv način in posredovane preko različnih komunikacijskih kanalov. Informacijski ukrepi bodo spremenili dojemanje ljudi o ekonomski/okoljski/socialni razsežnosti SKP. TV Idea je osrednji televizijski program v Pomurju, ki je najbolj kmetijska regija v Sloveniji. Posluje tudi z največjim informativnim digitalnim medijem v regiji, tj. Sobotainfo.com in mrežo informativnih medijev v drugih regijah po Sloveniji (mesečni doseg 500.000 gledalcev/bralcev).

Projekt se bo izvajal s tremi glavnimi aktivnostmi: AV gradivo (TV oddaje, izobraževalni filmi, VR filmi, 60 sekundne osebne zgodbe (story)), digitalni mediji (družbeni mediji in informativni spletni mediji) in dogodki (delno virtualni izobraževalni dogodki in promocija SKP na največjem kmetijskem sejmu v Sloveniji). Projekt bo izveden v treh sklopih aktivnosti od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 in bo z različnimi ukrepi informiranja dosegel vsaj 200.000 gledalcev/bralcev. Projekt bo dal trajnostne učinke. AV filmi, izobraževalni filmi, infografike in tiskovine (knjiga nalepk) bodo uporabljeni še dolgo po zaključku projekta.