Domov Skupna kmetijska politika 2023-2024 Podjetje Žipo Lenart: Novih idej in ustvarjalnih pristopov jim nikoli ne zmanjka

Podjetje Žipo Lenart: Novih idej in ustvarjalnih pristopov jim nikoli ne zmanjka

96
0
Žipo Lenart, podjetje, ki se primarno ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, se vedno znova trudi razširiti svojo proizvodnjo. Novih idej in ustvarjalnih pristopov, pa jim nikoli ne zmanjka.

Zgodba podjetja Žipo Lenart sega v leto 1945, ko so se na območju sedanje Upravne enote Lenart prvič oblikovale kmetijske organizacije.

Iz teh začetkov so se nato razvile zadruge, ki so se združile v eno veliko zadrugo s sedežem v Lenartu. Prav iz te zadrugarske tradicije izvira sedanje podjetje Žipo Lenart.

Podjetje je svoje ime registriralo leta 1997, od leta 2015 je postalo del družinskega podjetja KGS Krajnc.

»Vse skupaj se je začelo seveda s primarno kmetijsko dejavnostjo, to je v bistvu, osnovna dejavnost, torej reja živali in poljedelstvo,« o začetkih delovanja podjetja pove direktor Mitja Krajnc.

In čeprav se primarno ukvarjajo z živinorejo in poljedelstvom, ob tem ponujajo vrsto drugih predelovalnih oziroma dodatnih dejavnosti.

»Ukvarjamo se tudi s predelavo mlete in oprašene slame, proizvodnjo specialnih krmil, s sušenjem in skladiščenjem žit ter koruze in pa tudi z lesnimi gorivi,« doda Krajnc.

Zaradi zahtev in potreb trga so se odločili, da v podjetju organizirajo skupino, ki bo izvajala raziskovalno in razvojno dejavnost.

»V bistvu smo zaznali potrebo, da bomo s primarno kmetijsko dejavnostjo na dolgi rok težko poslovali, zato smo tudi formirali svojo lastno raziskovalno skupino, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvojem,« pojasni direktor.

V sklopu te razvijajo nove tehnologije in raziskujejo na novih projektih iz kmetijskega področja. Gre za različna testiranja na področju poljedelstva in živinoreje, ob tem pa razvijajo tudi nove izdelke.

»Tudi razvijamo nove stvari v okviru predelovalne dejavnosti, konzerviranja pridelkov in tako naprej,« dodaja Krajnc.

Kot podjetje so vključeni tudi v razne razvojno-raziskovalne konzorcije in različne projekte, kjer med ostalimi sodelujočimi delijo pridobljeno znanje, nova odkritja in s tem prispevajo k izboljšanju kmetijstva.

Od začetka leta 2022 se ukvarjajo tudi z raziskovanjem na področju alternativnih načinov pridobivanja beljakovin – z gojenjem žuželk.

»Pred časom smo začeli tudi s poskusno rejo žuželk, torej z laboratorijsko rejo žuželk. Trenutno smo izvajali določene poskuse na mokarjih, kjer poskusno gojimo mokarje. Tako raziskujemo alternative pri pridobivanju beljakovin, ki verjamemo, da bo v prihodnosti zelo pomemba,« pove o novi dejavnosti.

Razvojno-raziskovalne projekte se trudijo zasnovati tako, da imajo korist za podjetje.

»Torej, da iz tega razvijemo novo storitev ali nov produkt, pridobimo novo znanje in tako naprej,« še dodaja.

Pri vsem, kar počnejo, pa jim seveda pridejo prav tudi evropska sredstva, ki jim velikokrat olajšajo delo: »Evropske in državne spodbude nam olajšajo financiranje razvojnega dela, tako da ne rabimo sami namenjati toliko sredstev v ta segment.«

Kakšni so načrti za prihodnost? Seveda so zelo ambiciozni.

»Predvsem se želimo še izpopolnjevati na področju preciznega kmetovanjain nadaljevati z razvojno-raziskovalnim delom, ki pa tudi prispeva k poslovanju podjetja,« odgovarja Krajnc.

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.