Domov Trendi kohezije

Trendi kohezije

Povezana, vključujoča, zelena, pametna EU – Trendi kohezije

Med oktobrom 2023 in septembrom 2024 televizija IDEA v sodelovanju s partnerjema Mariborinfo in Styria media SI izvaja projekt informiranja o kohezijski politiki Evropske Unije.

Evropska kohezijska politika je eno glavnih gibal razvoja in osnovno orodje za trajnostni razvoj vseh regij EU. Še večji pomen in vpliv ima v nerazvitih regijah kot sta Pomurje in Podravje. V Sloveniji skoraj ni občine ali vasi, kjer ne bi opazili projektov, soustanovljenih s pomočjo evropske kohezijske politike.

Z medijskimi partnerji bomo širše občinstvo informirali o kohezijski politiki ter pri nastajanju vsebin in dogodkov sodelovali s posebnimi deležniki (podjetja, občine, razvojne agencije, drugi organi).

Glavni cilji aktivnosti vključujejo pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU, zagotovljanje skladnih, objektivnih in izčrpnih informacij, da bi zagotovili celotno sliko kohezijske politike EU. Ponazorili bomo vlogo kohezijske politike EU pri uresničevanju političnih prednostnih nalog EU ter pri obravnavanju sedanjih in prihodnjih izzivov za EU, njenih držav članic, njenih regij in lokalne ravni. Prioriteta je tudi ozaveščanje javnosti o rezultatih kohezijske politike in njihovem vplivu na življenja državljanov, ter sodelovanje z deležniki (državni, regionalni in lokalni organi, upravičenci, podjetja, akademski krogi).

Ustvarili bomo TV intervjuje s strokovnjaki iz področij, na katere posega kohezijska politika. Osredotočali se bomo na naslednja področja: razvoj, raziskave in inovacije, digitalizacija, socialna vključenost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, trajnostna in pametna mobilnost, urbani razvoj, regionalni razvoj, zeleni prehod, energetska učinkovitost ter obnovljivi viri energije.

Skozi kratke osebne navdihujoče zgodbe bomo spoznali učinek projektov, ki bodo skozi izkušnje uporabnikov govorili o vplivu kohezijske politike na njihovo delovanje. Kratki razlagalni videoposnetki bodo razbijali mite o evropski kohezijski politiki na zabaven in zanimiv način.

Izdelali bomo tudi zanimive infografike, ki bodo prikazale pomen kohezijske politike.

Izvedli bomo dva izobraževalna dogodka; enega za mlade (18-25 let) in enega za lokalne oblasti, nevladne organizacije ter dve delavnici za predstavnike medijev z namenom ozaveščanja o kohezijski politiki in njenih priložnostih.