Domov Skupna kmetijska politika 2023-2024 VIDEO: Kako zaščitena območja vodnih virov varujejo našo pitno vodo?

VIDEO: Kako zaščitena območja vodnih virov varujejo našo pitno vodo?

153
0
Nasmej se in se informiraj! Z zabavnimi posnetki razbijamo mite o Skupni kmetijski politiki.

Verjetno ste že vsi slišali za Skupno kmetijsko politiko, vendar se nikoli niste poglabljali v to, kaj ta pojem pomeni in kaj se lahko s Skupno kmetijsko politiko doseže.

Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Zdravje v naših rokah s pomočjo zabavnih posnetkov približamo Skupno kmetijsko politiko in pojasnimo, da ni namenjena zgolj kmetom, ampak vsem nam.

Zaščitena območja vodnih virov so ključna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ekosistemskih funkcij in kakovosti vode.

Varujejo podzemno in površinsko vodo, ki jo uporabljamo za pitno vodo, in zagotavljajo zdravo okolje za številne rastlinske in živalske vrste.

Omejitve dejavnosti na vodovarstvenih območjih

Na vodovarstvenih območjih veljajo posebne omejitve, ki so določene na podlagi zakonodaje.

Te omejitve prepovedujejo ali omejujejo gradbena dela, kot so izkopi in gradnja objektov, da bi zaščitili občutljive vodne ekosisteme.

Prav tako veljajo omejitve za uporabo pesticidov, herbicidov in gnojil, da se prepreči onesnaženje vode.

Pomen ustreznega skladiščenja

Pomembno je tudi ustrezno skladiščenje živalskih odpadkov, da se prepreči onesnaženje podtalnice.

Sečnja dreves in druge gozdne dejavnosti so omejene, da bi preprečili erozijo tal in onesnaženje vodnih tokov.

Novi predpisi temeljijo na znanstvenih raziskavah, ki ocenjujejo različne vplive na vodne ekosisteme, in so ključni za dolgoročno ohranjanje kakovosti naših vodnih virov.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.