Domov Trendi kohezije Razumevanje kohezijske politike skozi oči mladih

Razumevanje kohezijske politike skozi oči mladih

89
0

Izobraževalni dogodek je dijakom približal koristi in priložnosti kohezijske politike s pomočjo zanimivih in dostopnih vsebin.

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, je 30 junija, potekala delavnica, namenjena izboljšanju razumevanja kohezijske politike Evropske unije med srednješolci. Dogodek je bil namenjen približevanju koristi in priložnosti, ki jih ponuja kohezijska politika, mlajši generaciji s pomočjo zanimivih in dostopnih vsebin.

Vloga kohezijske politike na regionalni razvoj

Delavnico sta vodila Uroš Maučec s TV IDEA in Samanta Gomboc, ki sta predstavila projekt in njegove glavne cilje. Uroš Maučec je izpostavil temeljna načela kohezijske politike EU ter njeno vlogo kot ključnega gibala trajnostnega razvoja in regionalne enakosti znotraj EU. Posebej je poudaril, kako ta politika koristi predvsem nerazvitim regijam, kot sta Pomurje in Podravje, ter opisal različne lokalne projekte, sofinancirane s strani EU, in njihov pozitiven vpliv na skupnost.

Samanta Gomboc je poudarila pomen učinkovitega komuniciranja pri ozaveščanju o teh projektih. Predstavila je različne vrste vsebin, s katerimi nameravajo pritegniti javnost, predvsem mlajšo. Med temi vsebinami so kratki, privlačni videoposnetki, infografike in fotografije, zasnovane za spletne platforme.

Oba govornika sta se strinjala, da je za boljšo primerljivost in razumljivost kohezijske politike potrebno uporabiti inovativne pristope. Dijake sta spodbudila k razmišljanju o tem, kako ti projekti vplivajo na njihovo vsakdanje življenje in prihodnje priložnosti, ter s tem spodbujata večje spoštovanje prizadevanj EU v njihovih regijah.

Približati kohezijsko politiko mladim

Dogodek je bil zasnovan kot interaktivna delavnica, kjer so gimnazijci lahko postavljali vprašanja in delili svoja razmišljanja o predstavljenih temah. To sodelovanje je bilo za organizatorje ključnega pomena, saj si prizadevajo ustvariti vsebino, ki odmeva z mlajšo generacijo in zagotavlja, da so dobro obveščeni o priložnostih, ki izhajajo iz kohezijske politike EU.

Izobraževalnega dogodka se je udeležilo 39 dijakov. Delavnica na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je bil še en korak v prizadevanjih za boljšo informiranost mlade generacije o kohezijski politiki EU in njenem vplivu na lokalne skupnosti, kar je ključnega pomena za trajnostni razvoj in regionalno enakost v Evropski uniji.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.