Domov Trendi kohezije VIDEO: Priložnosti za mlade v Sloveniji

VIDEO: Priložnosti za mlade v Sloveniji

226
0
S poučnimi videoposnetki razbijamo mite o Kohezijski politiki Evropske unije.

V sklopu projekta Trendi kohezije s pomočjo poučnih posnetkov približujemo Kohezijsko politiko Evropske unije in pojasnimo, da ni namenjena zgolj črpanju finančnih sredstev, ampak da je naložba v našo skupnost in našo prihodnost.

Povezovanje mladih v Sloveniji: Ključ do trajnostne družbene vključenosti

Mladi so nosilci prihodnosti, vendar je ključno vprašanje, ali se v današnji družbi počutijo vključene in podprte.

V tem kontekstu ima kohezijska politika Evropske unije ključno vlogo, saj ne samo da odpira vrata novim priložnostim, temveč tudi spodbuja močne vezi socialne vključenosti.

Mladi v akciji: Gradimo mostove

Projekt Mladi v akciji, predstavlja iniciativo, namenjeno mladim po vsej Sloveniji, in ponuja priložnosti za učenje, prostovoljstvo in zaposlitev.

Projekt združuje mlade z različnimi ozadji, spodbuja medkulturni dialog ter krepi občutek pripadnosti, pomaga pri razvoju ključnih veščin in dviguje samozavest, da prispevajo k svoji skupnosti in širše.

Krepitev socialne kohezije skozi aktivno državljanstvo

Projekt Mladi v akciji ne samo podpira mlade pri pridobivanju zaposlitve, temveč tudi krepi socialno kohezijo in spodbuja aktivno državljanstvo.

Mladi tako postajajo ne le udeleženci, ampak tudi gonilna sila pozitivnih sprememb v družbi. S svojim delovanjem prispevajo k bolj strpni, enakopravni in povezani družbi.

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.