Domov Trendi kohezije Župan Anželj spregovoril o rekonstrukciji Noršinske ceste in o načrtih za prihodnost

Župan Anželj spregovoril o rekonstrukciji Noršinske ceste in o načrtih za prihodnost

152
0

V tokratni oddaji “Trendi kohezije” na televiziji IDEA je bil gost Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, ki je predstavil prenovo Noršinske ceste.

Prenova Noršinske ceste v Murski Soboti predstavlja pomemben projekt, ki izpostavlja vpliv kohezijske politike na lokalno okolje. Projekt vključuje rekonstrukcijo cestišča in izgradnjo kolesarske steze, kar bo prineslo številne prednosti za prebivalce in obiskovalce Murske Sobote.

Nevarnost zaradi dotrajanosti ceste

Glavni razlog za prenovo Noršinske ulice je bila dotrajanost cestišča, ki je postalo nevarno za vse udeležence v prometu. Anželj je poudaril: »Noršinska cesta je bila nujno potrebna prenove zaradi dotrajanosti in nevarnosti.« Projekt vključuje popolno rekonstrukcijo cestišča in izgradnjo enostranske dvosmerne kolesarske steze, kar spodbuja trajnostno mobilnost in povezuje mesto s primestnimi naselji. Skupna vrednost projekta znaša 4,5 milijona evrov.

Neposreden vpliv na vsakdanje življenje

Prenova Noršinske ceste bo močno vplivala na vsakodnevno življenje prebivalcev. Med gradnjo bo omogočen dostop do poslovnih subjektov, po zaključeni gradnji pa bo izboljšana prometna varnost in kakovost bivanja. Anželj je pojasnil: »Gradnjo smo razdelili v tri faze, kar bo postopoma izboljšalo prometno varnost in dostopnost.«

Ključne spremembe v prometni infrastrukturi

Prva faza prenove zajema območje od Ekonomske šole do križišča za Rakičan. Ta faza vključuje širitev cestišča, izgradnjo kolesarske steze, ureditev zelenega pasu in postavitev urbane opreme. Zeleni pas bo prispeval k boljši kakovosti življenjskega prostora in zmanjšal onesnaženost zraka.

Zagotavljanje pretočnosti prometa med gradnjo

Zaradi zahtevnosti del je med gradnjo zagotovljena popolna zapora ceste. Poslovni subjekti imajo omogočen dnevni dostop, preostali udeleženci pa uporabljajo obvozne poti. Anželj je poudaril: »Pomembna podjetja in zaposlovalci v občini so podprli prenovo, saj bo izboljšana infrastruktura povečala varnost za vse.«

Vpliv evropskih sredstev na financiranje

Evropska sredstva so ključnega pomena za izvedbo prenove Noršinske ulice. Mestna občina Murska Sobota je pridobila 80 odstotkov upravičenih sredstev za kolesarsko stezo iz sklopa celostnih teritorialnih naložb, kar predstavlja pomemben finančni doprinos. Anželj je dodal: »Ta sredstva nam omogočajo razvojni potencial, saj lahko prijavimo projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja v naši občini.«

Prenova Noršinske ceste je ključen projekt za izboljšanje prometne varnosti, kakovosti bivanja in trajnostne mobilnosti v Murski Soboti.