Domov Trendi kohezije VIDEO: Energetsko revno gospodinjstvo lahko prejme do 18 tisoč evrov za izboljšanje energetske učinkovitosti

VIDEO: Energetsko revno gospodinjstvo lahko prejme do 18 tisoč evrov za izboljšanje energetske učinkovitosti

324
0
Z Bojanom Vogrinčičem, direktorjem Lokalne energetske agencije za Pomurje, smo govorili o pomembnosti obnovljivih virov energije.

Vključevanje obnovljivih virov energije je postalo ključno za gospodarski in ekološki razvoj.

O priložnostih in izzivih na področju obnovljivih virov energije smo govorili v oddaji Trendi kohezije, ki jo pripravljamo na televiziji IDEA.

Gost tokratne oddaje je bil Bojan Vogrinčič, direktor Lokalne energetske agencije za Pomurje (LEA Pomurje).

Prednosti obnovljivih virov energije

Sončna energija se izpostavlja kot izjemno obetaven vir, vendar zahteva nadaljnje raziskave glede obremenitve elektro omrežja. 

Lesna biomasa je ključna za Slovenijo, vendar se sooča z izzivi letnega prirastka in potrebo po zamenjavi zastarelih kotlov. Obnovljivi viri energije so ključni za odgovorno ravnanje do planeta in povečanje konkurenčnosti.

»Obnovljivi viri energije so zelo pomembno področje v našem vsakdanjem življenju, ker predstavljajo tako učinke na ekonomski vidik gospodinjstev, podjetij in tudi javnih organizacij, kot na naše okolje.

Kar se tiče obnovljivih virov energije v naši regiji lahko predvsem izpostavimo potenciale, s katerimi regija razpolaga in sicer od geotermalne energije, lesne biomase, energije sonca.

Potem imamo še nek delež obnovljivih virov energije, kar se tiče vetra, kjer so pa analize pokazale, da ga je zelo težko izkoriščati, ker predstavlja zelo veliko nihanje,« pojasni Vogrinčič.

Pomembno je najti ravnotežje med učinkovitim izkoriščanjem obnovljivih virov energije in ohranjanjem okolja. Diverzifikacija virov energije je ključnega pomena za Pomurje, saj omogoča stabilnost ter preprečuje prekomerno izkoriščanje posameznih virov.

Vpliv na gospodarstvo in državo

Povečanje cen fosilnih goriv spodbuja prehod k obnovljivim virom energije, kar lahko prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in razvoju podeželja.

Povezava med obnovljivimi viri energije in gospodarstvom je vedno bolj očitna.

»Ta prvi vidik, vpliv na okolje, drug, ki se je pa v preteklih letih pokazal še za pomembnejšega je pa energetska varnost. Pri obnovljivih virih energije obstaja energetska neodvisnost od dobaviteljev, od vseh razmer na trgu, ker jih imamo v regiji.

Gre v smislu zagotavljanja samooskrbe regije in neko finančno stabilnost na dolgi rok, ko se nekdo odloči za nek vir in ni odvisen od nihanj na trgu,« pojasni Vogrinčič.

Slovenija sledi evropskim smernicam glede deleža obnovljivih virov energije v skupni energetski bilanci. Nacionalni energetski podnebni načrt določa cilje za zmanjšanje ogljičnega odtisa do leta 2030.

Projekti lokalne energetske agencije za Pomurje

Vogrinčič izpostavlja usklajenost dela Lokalne energetske agencije za Pomurje z njihovim poslanstvom.

Osredotočajo se na dva glavna segmenta: pripravo strateških načrtov občin na področju energije ter vključevanje v evropske projekte za testiranje in implementacijo novih pristopov.

Poseben poudarek je na trenutnem projektu, ki vključuje testiranje pilotnih pristopov za zmanjšanje konične obremenitve električnega omrežja, kar bi lahko pozitivno vplivalo na gospodinjstva, podjetja in javne organizacije.

Poleg tega se ukvarjajo tudi s projektom oživitve zapuščenih vrtin, kjer opravljajo analizo in prepoznavajo potencial za ponovno uporabo teh vrtin za kmetijske namene, kar bi lahko prineslo koristi lokalni skupnosti in okolju.

Gospodinjstva lahko pridobijo sredstva za povečanje energetske učinkovitosti

V agenciji so zavezani spremljanju aktualnih trendov na področju energetskega razvoja. Prepoznali so povečano ogroženost gospodinjstev z energetsko revščino in izvedli analizo v pomurski regiji, ki je pripeljala do sodelovanja z nacionalnimi organi pri pripravi načrtov za pomoč gospodinjstvom.

»Eden izmed teh rezultatov je bila tudi objava razpisa za sofinanciranje investicij v energetsko revnih gospodinjstvih, kjer lahko gospodinjstvo prejme 18 tisoč evrov, oziroma 12 tisoč evrov za ukrepe izboljšanja energetske učinkovitosti, kot tudi ukrepe izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Kar je pa pomembno pri tem segmentu energetsko revnih gospodinjstev, da so te investicije pokrite 100-odstotno in da se te investicije pokrivajo direktno izvajalcu, tako da gospodinjstvo ne rabi zalagati in čakati na povračilo sredstev,« pojasni Vogrinčič.

Informacije o obnovljivih virih energije in o subvencijah zagotavlja več organizacij, vključno z Eko skladom in Borzenom.

Prehod na obnovljive vire energije je ključen za zagotavljanje energetske varnosti in ohranjanje lokalnih virov.

Pomurska regija ima velik potencial za izkoriščanje obnovljivih virov, kar lahko prispeva k dolgoročni stabilnosti in razvoju regije.