Domov Trendi kohezije VIDEO: Zgledna energetska preobrazba lendavske knjižnice iz kurilnega olja na geotermijo

VIDEO: Zgledna energetska preobrazba lendavske knjižnice iz kurilnega olja na geotermijo

240
0
V Lendavi so z evropskim projektom Store4HUC, ki je bil posvečen obnovljivim virom energije v zgodovinskih urbanih središčih, uspešno zamenjali ogrevanje na kurilno olje z geotermijo in zalogovniki ter zato prejeli tudi prestižno nagrado.

Občina Lendava je bila spomladi ena izmed petih nagrajenk na konferenci Dnevi energetike v Portorožu, kjer je prejela glavno energetsko nagrado v kategoriji energetsko učinkovit projekt za nov način ogrevanja, ki so ga vzpostavili v tamkajšnji knjižnici.

Ta ima svoje prostore v spomeniško zaščiteni vili nekdanjega notarja Oszkárja Laubheimerja, zaradi česar so bili nekateri posegi precej omejeni.

Drag in okolju škodljiv sistem ogrevanja

Na občini Lendava so rešitev za energetski prehod knjižnice našli v evropskem projektu Store4HUC, ki je potekal od aprila 2019 do marca 2022 v okviru programa Interreg za srednjo Evropo.

Projekt je bil usmerjen v izboljšanje strategij nizkoogljičnega energetskega načrtovanja v teritorialnih regijah, zlasti v zgodovinskih urbanih središčih, ki predstavljajo do 80 odstotkov celotne porabe energije v Evropski uniji.

»Knjižnica Lendava se je v preteklosti ogrevala na kurilno olje. S tem smo imeli stroške pri rednem servisu, vzdrževanju kurilnih naprav, naročilu kurilnega olja in podobno,« je povedal bibliotekar Dejan Vučko.

Stari sistem ogrevanja pa ni bil le drag, ampak zaradi emisij ogljikovega dioksida tudi okolju škodljiv.

Ne le geotermija, tudi dva inovativna parafinska zalogovnika

V procesu energetske prenove lendavske knjižnice so knjižnico najprej povezali z geotermalnim sistemom daljinskega ogrevanja, nato pa so v prostorih namestili dva inovativna tisočlitrska jeklena zalogovnika.

Ti zalogovniki, napolnjeni s parafinskim materialom, igrajo ključno vlogo v novem ogrevalnem sistemu. So strateško uporabljeni v času največje porabe toplote, ki se običajno pojavi v zgodnjih jutranjih urah, ko drugi objekti na toplovodu pred knjižnico odvzamejo največ toplote.

»Daljinsko ogrevanje na geotermalno je inovativni projekt, saj smo geotermalno še dodatno izkoristili in sicer z dodatnim parafinskim zalogovnikom, ki zadržuje toploto. Zalogovnik še dodatno energetsko in tudi ekonomsko upravičuje ta projekt za javni zavod, knjižnico in kulturni center,« je pojasnil župan občine Lendava Janez Magyar.

Bistveno manj stroškov in emisij ogljikovega dioksida

Po prenovi so se stroški ogrevanja zmanjšali za 59 odstotkov in emisije ogljikovega dioksida za 23,5 ton na leto.

»S prehodom na nov sistem ogrevanja je knjižnica pridobila tudi nov, sodoben nadzor in krmiljenje tega ogrevanja, tako da mi kot uporabniki nimamo več nobenega dela z ogrevanjem. Temperatura v prostorih knjižnice je primerno udobna za delo in tudi za obiskovalce je primerna,« izpostavlja bibiliotekar Dejan Vučko.

Lendavska knjižnica zdaj služi kot primer dobre prakse, ki kaže, kako je mogoče zgodovinske zgradbe preobraziti v energetsko učinkovite objekte, hkrati pa ohraniti njihovo kulturno in arhitekturno dediščino.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.