Domov Trendi kohezije Lili Miloševič: Naš cilj je poskrbeti za najšibkejše in skupno prihodnost

Lili Miloševič: Naš cilj je poskrbeti za najšibkejše in skupno prihodnost

285
0
Sogovornica v oddaji Trendi kohezije, ki se je predvajala na televiziji IDEA, je Lili Miloševič, predsednica društva Mozaik in Društva prijateljev Mladine Murska Sobota.

Poglavitni cilji programa kohezijske politike na področju socialne vključenosti so zmanjšanje gospodarskih razlik med regijami v Evropski uniji.

Poleg tega se osredotoča na zmanjšanje socialnih razlik med prebivalci različnih regij in spodbujanje gospodarskega razvoja na področjih, ki so ključna za sodobno družbo, kot so zeleno gospodarstvo, digitalna tehnologija in krožno gospodarstvo.

Socialna vključenost v okviru kohezijske politike zajema več področij, med katerimi izstopajo izobraževanje, zaposlovanje, zmanjševanje revščine, zmanjševanje socialne izključenosti, zagotavljanje dostopnosti storitev vsem prebivalcem ter regionalni razvoj.

Delo društva Mozaik temelji na usmerjanju in razumevanju posameznikov iz ranljivih skupin

Ranljive družbene skupine vključujejo ljudi, ki so izgubili svoje službe, ki so manj prilagodljivi za nov tržni okvir dela, invalide, starejše, brezdomne, socialno ogrožene in migrante.

Društvo Mozaik se posveča izvajanju programov socialne vključenosti in zaposlovanja za te ranljive skupine.

Njihovo delo temelji na razumevanju in usmerjanju teh posameznikov, pomaga jim pri razvoju spretnosti, pridobivanju zaposlitve in ohranjanju družbene pripadnosti.

Kot pojasni Lili Miloševič, predsednica društva Mozaik, se pri zagonu takšnih programov pojavijo številni izzivi, predvsem na področju financiranja in zagotavljanja trajnosti projektov, saj se izvajanje kohezijske politike prenaša iz domene Evropske unije na nacionalne politike.

Tako lahko pride do prekinitve financiranja ali spremembe usmeritve, kar ogroža trajnostne učinke takšnih organizacij, kot je društvo Mozaik.

Programi socialne aktivacije so ključni za socialno vključenost in zaposlovanje ranljivih skupin

Ti programi jim pomagajo pridobiti zaposlitev, izboljšati zdravje, razviti socialne mreže in razviti potrebne spretnosti. Vendar se ta delo ne konča po zaposlitvi, saj ljudje potrebujejo nenehno podporo in pomoč.

Programi vplivajo na trg dela tako, da omogočajo vključevanje ranljivih skupin, zmanjšujejo brezposelnost, razbremenjujejo javne finance in izboljšujejo kakovost življenja v družbi. Omogočajo razvoj trga dela, ki je bolj elastičen in bolje prilagojen potrebam različnih skupin prebivalstva.

»S programi socialne aktivacije smo v društvu Mozaik aktivirali 800 dolgotrajno brezposelnih, v sodelovanju z našimi deležniki, se pravi tudi z drugimi podjetji, smo jih zaposlili kar 90.

Ko so taki uspešni programi, ko se tako lepo dela in se razvije cela stroka, je kar udarec, ko se ti programi iztečejo,« pojasni Lili Miloševič.

Oživitev degradiranih območij, kot je Mensana v Murski Soboti, prispeva k izboljšanju mestnega okolja in pomeni nekakšno oživitev mestnega dela.

Večgeneracijski centri, kot je Štorklja v Šalovcih, pa oživljajo vaška okolja in omogočajo povezovanje različnih generacij.

Skrb za sočloveka je poglavitni cilj društva Mozaik tudi v prihodnosti

V prihodnosti se društvo Mozaik namerava usmeriti v zelena delovna mesta, podporo krožnemu gospodarstvu, večgeneracijskemu sodelovanju in krepitev storitev za starejše na podeželju. Še naprej pa se bodo posvečali skrbi za ranljive družbene skupine, socialno vključenost ter področje digitalizacije.

Pomembno je ohraniti vlogo nevladnih organizacij, ki so prilagodljive in delujejo na terenu, ter spodbujati sodelovanje z državo, lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami za boljšo vključenost najranljivejših skupin v družbi.

Nadaljnja podpora in pomoč ranljivim skupinam po zaposlitvi sta ključni, saj se njihove potrebe lahko spreminjajo, in neprestano je treba skrbeti za njihovo socialno vključenost.

»Naši izzivi in naloge so, da smo tam, kjer je razvoj, kjer je človek v središču družbe, da ga ne spregledamo, tam kjer je prijaznost okolju in naravi in na ta način že vse leto, zdaj ko obeležujemo dvajset let, se trudimo društvo Mozaik približati širši javnosti.

Naša naloga je, da naše delovanje in pomen našega delovanja, kot nevladnih organizacij tovrstnih, približamo razumevanju ljudi, da bi razumeli, kaj to pomeni, spoštovali to delo, kajti vsi smo na istem čolnu.

S skrbjo za najšibkejše skrbimo tudi za našo prihodnost, nobenega zagotovila ni, da bom jaz ali pa vi že jutri v nekih drugih čevljih in bova rabili pomoč družbe in sočloveka. To je naša skrb in to so naši cilji,« še pove Lili Miloševič.

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.