Domov Trendi kohezije INFOGRAFIKA: Sloveniji iz evropske malhe 3,2 milijarde evrov. Koliko dobimo na vzhodu?

INFOGRAFIKA: Sloveniji iz evropske malhe 3,2 milijarde evrov. Koliko dobimo na vzhodu?

264
0
Kohezijska politika je ključna strategija Evropske unije, ki spodbuja gospodarsko okrevanje, krepitev odpornosti ter prispeva k oblikovanju zelene in digitalne Evrope, obenem pa zagotavlja, da nobena regija pri tem ne zaostaja.

V obdobju 2021-2027 sta Program kohezijske politike za Slovenijo in Partnerski sporazum z Evropsko komisijo temelj za dodelitev približno 3,2 milijarde evrov sredstev Evropske unije Sloveniji.

 

Razporeditev sredstev za Slovenijo

Sloveniji je v okviru skupne dodelitve sredstev kohezijske politike za obdobje 2023-2027 dodeljenih 3,2 milijarde evrov.

To predstavlja 0,82 odstotka vseh sredstev, ki so na voljo za celotno Evropsko unijo, katere skupna višina znaša 392 milijard evrov.

Kohezijski sklad predstavlja pomemben del dodelitve sredstev, zlasti za države članice, katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca je manjši od 90 odstotkov povprečja Evropske unije.

Vzhodna kohezijska regija je z 1,305 milijarde evrov upravičena do več sredstev kot Zahodna kohezijska regija (849 milijonov evrov), saj velja za manj razvito.

V prejšnjem obdobju (2014-2020) je Sloveniji bilo dodeljenih približno 3,07 milijarde evrov sredstev kohezijske politike.

Skozi nova sredstva za obdobje 2023-2027 se nadaljuje prizadevanje za zmanjšanje razvojnih razlik med regijami ter izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije.

Pri tem ima digitalni razvoj pomembno vlogo, saj je 21,46 odstotka sredstev, kar znaša 532,75 milijona evrov, namenjenih za doseganje digitalnih ciljev v okviru celovitega načrta za okrevanje in odpornost.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.