Domov Po sledeh napredka So vprašanja izbirnega tipa primerna za ocenjevanje znanja?

So vprašanja izbirnega tipa primerna za ocenjevanje znanja?

1.16K
0