Domov Po sledeh napredka V Sloveniji uporabljamo radioterapevtske tehnike, ki temeljijo na uporabi majhnih obsevalnih poljih, pri več kot 50% bolnikov.

V Sloveniji uporabljamo radioterapevtske tehnike, ki temeljijo na uporabi majhnih obsevalnih poljih, pri več kot 50% bolnikov.

55
0